مطالب توسط حسام الدین ایپکچی

۱۴- مدرسه معضل است اما راه حل چیست؟

… اولا: مدرسه معضل نیست ثانیا: راه درست، یکی نیست ثالثا: من به دنبال ترویج خود و دعوت دیگران به راهی که می‌روم نیستم *** این سه گزاره کوتاهی که اول یادداشتم نوشتم، مثلثی است که تمام حرفهای من در باب فرامدرسه بر آن استوار است. در تمام یادداشتها سعی کرده‌ام به تلویح و البته […]

۱۳- تربیت فرزندان در صلاحیت کیست؟

آیا در این سوال اندیشیدید که تربیت فرزندان در صلاحیت کیست؟ نمیدانم زندگی‌نامه اسکندر مقدونی را خوانده‌اید یا نه، در منابع متعددی ذکر شده است که اسکندر برای تعلیم و تربیت به ارسطو سپرده شد. نه فقط در مورد اسکندر که در تاریخ زندگی بسیاری از افراد برجسته (خارج از ارزش‌دهی مثبت یا منفی) این […]

۱۲- ایموجی آموزی و یک فرصت طلبی کارآمد

قبل از آنکه در مورد ایموجی آموزی صحبت کنم این مقدمه را بخوانید لطفا: مرور کتابهای رسمی تدریس شده در آموزش و پرورش خالی از مزیت نیست. اولاً آنچه تدوین شده، ماحصل عقل جمعی مدرسان و مولفانی است که امید بر آن داریم با اشراف بر نیازمندی‌های کودکان فرایند تالیف سپری شده باشد. در ثانی […]

۱۱- مسئولیت خطیر والدین در فرا مدرسه

قبل از پرداخت به اثر بحث در فرا مدرسه یک مقدمه کلی عرض کنم. آزادی، همواره و لاجرم، زاینده مسئولیت و وظیفه است. هرچه شما از آزادی بیشتری برخوردار باشید، در برابر آنچه که انتخاب خواهید کرد مسئول‌ترید. حتی اگر در ظاهر بگویید که من آزادم اما هیچ چیزی را انتخاب نمی‌کنم، همین گزاره هم […]

۱۰- مقبول در نظام رسمی آموزش کیست؟

در یادداشت پنجم، مفهومی که از مدرسه در ذهن دارم را توضیح داده‌ام. مدرسه از ارکان متعددی تشکیل می‌شود اما آنچه که مشخصا مدرسه را به مدرسه تبدیل خواهد کرد نظام رسمی آموزش است. در واقع انتخاب یک آیین به عنوان آیین قابل قبول ِتدریس. انتخاب ی معنا از سواد و تعریف یک قالب مشخصی […]

۹- فرامدرسه یا ضدمدرسه

آیا مدرسه یک نهاد پر از تجربیات مخرب است؟ حتما پاسخ مثبت به این سوال منصفانه نیست و ما دستآوردهای بسیاری از مدرسه داریم که هنوز بعد سالها از آن به نیکی یاد می‌کنیم. در این یادداشت بحث در خصوص فرامدرسه یا ضدمدرسه بودن است. فرامدرسه و نه ضدمدرسه میدانید چرا اسم این صفحه را […]

۷- اهلیت و اهلی شدن دو مقوله متفاوت است

اهلیت به معنای اهلی کردن نیست. ما در نخستین روزهای درس خواندن در دانشکده حقوق با موضوع اهلیت آشنا می‌شویم و این مفهوم همراه همیشگی ما در تحلیل‌ و یادگیری است. در لغت نامه دهخدا اهلیت [ اَ لی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص) به معنای سزاوار بودن، لیاقت و شرافت آمده […]

۶- آیا تربیت و تبعیت مترادف یکدیگرند؟

تربیت و تبعیت چه نسبتی با هم دارند؟ آیا تربیت به معنای به تعبیت واداشتن دیگری است؟ یا باید معنای دیگری برای آن برگزید؟ نمیدانم تا بحال نگهداری از پِت یا همان حیوان خانگی را به عهده داشتید یا نه؟ یا در یک سیرک به تماشای نقش آفرینی حیوانات نشسته‌اید یا خیر؟ یا مثلا به […]