مطالب توسط حسام الدین ایپکچی

ارتباط با طبعیت در آموزش رسمی

هرکدوم از ما به عنوان والد، مربی یا لااقل شاگرد، تجربه ای از حضور در مدارس و نظام رسمی آموزشی رو داشتیم. در تجربه شما ارتباط با طبعیت در آموزش رسمی چه جایگاهی داشت؟ به هرحال این واقعیت انکار نانپذیری است که ما جزئی از پیکره عظیم طبیعت هستیم. در میان افلاک و ستاره‌ها و […]