مطالب توسط حسام الدین ایپکچی

سواد چیست؟

Unschool آزادآموز اگر عبارت آزادآموز را تا کنون نشنیده‌اید عجیب نیست. این ترجمه‌ای نامرتبط با ساختار کلمه Unschool هست که من انتخاب کرده‌ام و میخواهم آن را ترویج دهم. سالهای مدیدی است که که هرگاه به تربیت فکر میکنم در کنار آن حریت هم در ذهنم برجسته می شود آنطور که مانیفست و مبنای فکری‌ام […]